Birkenes kirkelige fellesråd

KONFIRMASJON

Konfirmant i 2018?

Her kan du melde deg på https://minkirkeside.no/Birkenes.

 

Det er felles skjema for Birkenes, Herefoss og Vegusdal, du velger menighet underveis i påmeldingen. Hvis det oppstår problemer underveis, er det ingen grunn til å fortvile, dette ordner vi rundt skolestart i august. Send en mail til Helene, helene.horverak@birkenes.kommune.no, så tar hun kontakt med deg etter ferien.

Vi har sendt ut brosjyre til alle vi har i vårt register, men om du ikke har fått den, er du likevel hjertelig velkommen som konfirmant.

 

Brosjyren for Birkenes finner du her: Konfirmant 2018 Birkenes 

Brosjyren for Herefoss finner du her: Konfirmant 2018 Herefoss

Brosjyren for Vegusdal finner du her: Konfirmant 2018 Vegusdal