Birkenes kirkelige fellesråd

KONFIRMASJON

Hvem skal konfirmeres når? 

Oversikten finner du her