Birkenes kirkelige fellesråd

Trosopplæring på Birkeland

plass for alle.png

 

Faste aktiviteter for barn og unge på Birkeland bedehus

Søndag kl 11 Søndagsskole (for nærmere informasjon se egen side for søndagsskolen)

Tirsdag kl 17.30 - 18.30 Barnekoret 1. - 4- trinn

Tirsdag kl 18.30: Yngstes 4. - 7. trinn

Tirsdag, annenhver, kl 19.30: Skolelaget 8. - 10. trinn

Onsdag, annenhver, kl 17.00: Yngsteskoret 5. - 7. trinn

Onsdag kl 19: Ungdomskoret Crescendo, fra 8. trinn

Onsdag kl 09.30 - 11.30: Småbarnstreff og babysang

barnogtro_100.png