Birkenes kirkelige fellesråd

Ungdomsarbeid i Birkenes menighet

CRESCENDO

Crescendo er et kor for ungdom fra 8. klasse og oppover. Koret teller per i dag rundt 25 aktive medlemmer.  Koret har øvelse på Bedehuset hver onsdag kl. 19-21. Kvelden inneholder øvelse med en liten pause, andakt og bønn. En gang i måneden spiser de kveldsmat sammen. Koret har en del teknisk utstyr og har startet en teknikergruppe som kan styre lyd når koret synger. Det er allerede en voksen som jobber med dette.

 

Koret har et godt sosialt, musikalsk og åndelig miljø. Ungdommene utfordres til å utvikle sin kreativitet og musikalitet, men dette betyr ikke at man må være spesielt musikalsk anlagt for å kunne trives.

Ungdommene oppmuntres til å være med å planlegge ungdomsgudstjenester og andre arrangementer for ungdom. Koret har jevnlige sangoppdrag i og utenfor bygda.

For mer informasjon, oppdatering og bilder kan du besøke koret på facebook:

 https://www.facebook.com/#!/groups/155274303929/

 

 

 

 

KRIK

KRIK er et treningstilbud for både aktive og mindre aktive treningsfolk. Det sosiale miljøet er godt, og man er del i et bra åndelig fellesskap. Treningskveldene er i Ballhallen.

KRIK-tilbudet på Birkeland er for ungdom fra jul i 9. klasse og oppover. De trener i Ballhallen ca annehver søndag ettermiddag.

Det er også KRIK junior som er et tilbud fra 7. klasse og oppover. KRIK junior har trening annehver søndag (de søndagene det ikke er den eldste KRIK-gruppa som har trening).

For generell informasjon om KRIK sitt arbeid nasjonalt kan du gå til http://www.krik.no

 

 

KRIK junior: https://www.facebook.com/groups/219356614861820/?fref=ts

 

 

SKOLELAGET 

På skolelaget samles ungdom fra 8.-10. klasse annenhver tirsdag kl. 1930 på Bedehuset. Her samles ca. 20 ungdommer. Skolelagsmøtet innholder ofte åpning, en liten andakt og ellers varierende program som f.eks konkuranser (med premier!), leker og annen underholdning.

En gang i året har vi et større arrangement.

Skolelaget har et styre som består av 4-6 ungdommer og to voksenledere.

 

Skolelaget er en gruppe i Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag, som har navnet sitt fra visjonen om ”Å gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder”. Laget er en gruppe for alle, og ønsker at de som kommer skal kjenne seg velkommen og inkludert.

 

 

 Skolelaget: https://www.facebook.com/groups/175603995818966/?fref=ts

 

 

 

BUG

Birkeland UngdomsGruppe er for ungdom fra jul i 9. klasse og oppover. BUG samles ca annehver søndag (etter KRIK) til en helaften på Bedehuset. Det begynner med et møte med video, adakt, musikk, underholdning og leker. Etterpå arrangeres det noe sosialt der vi har kiosk og salg av mat.

 

BUG er en gruppe under Normisjon.

Styret består av 10 ungdommer og to voksenledere.

 

 

 

 

KRIK og BUG: https://www.facebook.com/groups/165491136800379/?fref=ts