Birkenes kirkelige fellesråd

Fellesrådet

Kirkeverge Mai Liss H. Sørbotten       
tlf kontor 37281555
mlha@birkenes.kommune.no
mobil 90974541
Sokneprest (Birkenes) Gunvor Hofseth
tlf kontor 37281552 gunvor.hofseth@birkenes.kommune.no
mobil 95937103
Sokneprest (Herefoss og Vegusdal) Frode Eikrem

tlf kontor 37281553

frode.eikrem@birkenes.kommune.no

mobil

93676239

 

Kateket i Birkenes

Anne B. Øvensen

tlf kontor 37281557
anne@birkenes.kommune.no
mobil 95778131

Sekretær

 

Helene Horverak

tlf kontor 37281550

helene.horverak@birkenes.kommune.no

mobil 90596509

 

Menighetspedagog Birkenes menighet

Kristin T. Brennsæter

(permisjon til 1/9 2017)

krtb@birkenes.kommune.no

mobil
40407705

 

Organist Birkenes,

også begravelser i Herefoss og VegusdalReidar Sløgedaltlf kontor 37281554
resl@birkenes.kommune.no


mobil 97175919
Organist ved gudstjenester (ikke begravelser) i Herefoss og Vegusdal

Karen-Ingrid Witter

kawi@birkenes.kommune.no mobil 95448401

Kirketjener, Birkenes kirke

 

Kirketjener, Birkenes kirke   1 søndag i måneden

Harald Mo Birkenes

 

Maria Ås

harald@birkenessag.no

 

 

 

48158950

 

 

41513154

Kirketjener, Herefoss

Petter Ross

tlf privat 37278111
pross@online.no

mobil
48129078
 
Kirketjener, Vegusdal

Olav Ditlef Tveit
tlf privat37278542


mobil 97612883
Klokker, Birkenes

Ernst Johan Tveite


tlf privat 37276157


mobil 41479645
Klokker, Herefoss


Gunn Kristine Moldal Rødli

  mobil
48186932