Birkenes kirkelige fellesråd

Kirkelige handlinger

Medlemskap i Den norske kirke

Dersom du ønsker å bli medlem av Den norske kirke, men ikke er døpt, bør du ta kontakt med presten i menigheten. Det er dåpen som gir medlemskap i kirken.

 

Det er plass for deg i Den norske kirke

Kirkens oppgave er å bringe budskapet om Jesus Kristus som verdens frelser til alle mennesker, uten hensyn til de motiver folk har for å søke kirkens tjenester. Menighetene er geografiske enheter som dekker hele landet, og alle innbygere i Norge bor dermed i en av Den norske kirkes menigheter. Den norske kirkes menigheter henvender seg til hele befolkningen: Også utmeldte og andre som ikke tilhører Den norske kirke, er velkommen til kirkens gudstjenester og andre arrangementer.

 

Pr. 1.januar 2012 var 77% av befolkningen medlemmer av Den norske kirke.

 

For utmelding ta kontakt med kirkekontoret for å få utmeldingsskjema.