Birkenes kirkelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Menighetene på facebook

"Herefoss kirke" har hatt egen facebookside en stund. Nå er Birkenes menighet også å finne på facebook, søk opp "Birkenes menighet, Den norske kirke", lik sida, og hold deg oppdatert om hva som skjer! I Vegusdal offentliggjøres gudstjenester, konserter m.m. i bygdas gruppe "Engesland og Vegusdal".

Birkenes menighet har tidligere hatt interessegruppene "Barn på Birkeland" og "Ung på Birkeland" på facebook. Disse sidene vil avvikles i løpet av høsten 2017, til fordel for publisering om babysang, småbarnstreff, ungdomstur, konfrmantinnskriving, Lys Våken m.m. på Birkenes menighet sin facebookside. Der vil det også komme opplysninger om gudstjenester, konserter, temakvelder og annet i menighetens regi. Relevant informasjon fra samarbeidende lag, organisasjoner og menigheter vil også komme der innimellom.

Andre relevante facebooksider for det kristne barne- og ungdomsarbeidet på Birkeland (søk opp navnet på facebook):
- Yngstes Birkeland.
- Birkeland skolelag.
- KRIK og BUG Birkeland.
- Friends (Birkeland Frikirke).
- Crescendo ungdomskor (for medlemmer).

Dersom du har spørsmål i forhold til facebooksidene, ta kontakt med menighetenes daglige leder Helene Horverak.