Birkenes kirkelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Fest i Guds Hus

I høst blir det en ny mulighet til å få med seg adventsmessen «Fest i Guds Hus», enten som tilhører eller som deltaker. Dato og sted for fremføring er søndag 4. desember i Birkenes kirke, men alle deltakere må selvfølgelig øve en god del før den tid. Men nettopp øvelsene er en fin og sosial del av et stort prosjekt.

Fest i Guds Hus, som egentlig er en slags gudstjeneste der alle deltar, ble skrevet av Eivind Skeie og Geir Knutson i 1997, og messen har vært oppført sju ganger tidligere her i Birkenes. Musikkverket har i årenes løp blitt godt kjent utover landet, og har jevnlig blitt brukt i flere av landets menigheter. Messen er en flott mix av sprek musikk, spennende tekster, sang, dans og drama, og verket belyser adventsbudskapet på en vakker måte.

Adventsmessen Fest i Guds hus er skrevet for voksenkor, barnekor, solister, blåsere, pauker, piano og orgel. «Voksenkoret» er et prosjektkor bestående av frivillige sangere som skal rekrutteres nå i høst. Birkeland Yngsteskor deltar også og synger bl.a Vi tenner lys-sangen. Dans og drama er en annen viktig ingrediens, og dette setter en flott spiss på hele verket.

Kristin Brennsæter vil regissere handlingen i messen, mens Olaug G. Sløgedal vil være dirigent for kor og orkester.

Fest i Guds Hus er et flott menighetsprosjekt hvor du som deltaker garantert blir kjent med mange andre sambygdinger. Dersomdu er glad i å synge og ønsker å bli med på et spennende høstprosjekt, er du hjertelig velkommen til å synge i prosjektkoret. Øvelsene starter 9. november kl. 18-21 på Folkehøgskolen. Interesserte kan kontakte undertegnede på tlf 97175919 eller epost resl@birkenes.kommune.no.

Evt ta kontakt med kirkekontoret 372 81550

PS. Det blir ny fremføring av messen senere på dagen i Lillesand kirke.Reidar Sløgedal