Birkenes kirkelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Jubileum i Herefoss

Det ble en verdig og flott feiring av 150 års jubileet i Herefoss Kirke søndag 11. oktober. Både gudstjenesten i Kirka og festen etterpå på Nes. Det henvises til fyldige reportasjer i både Lillesandsposten og i Birkenes Avisa.

Her er litt biilder fra siste finpussen på galleriet før gudstjenesten og fra underholdninga etterpå

150 års jubileum i Herefoss Kirke