Birkenes kirkelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Kirkevalget 2015

Her kan du lese resultatet for Kirkevalget i Birkenes, Herefoss og Vegusdal sokn.

Frammøteprosent i 2015 var for Birkenes 19.9%, Herefoss 24,8% og Vegusdal 43.5%.

For sammenligningens skyld kan her nævnes at frammøteprosenten ved Kirkevalget i 2011 var for Birkenes, 17,8%, Herefoss 25,6% og Vegusdal 36,9%.