Birkenes kirkelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Kirkevalget 2015

Gjennom stemmeseddelen kan du være med å bestemme hvem som skal styre kirka lokalt og nasjonalt. Nå kan du sette deg inn i hvem kandidatene er og hva de mener om sentrale spørsmål.

På følgende nettadresse finner du nå en presentasjon av alle kandidater til bispedømmerådet i Agder og Telemark og andre steder i landet:

www.kirkevalg.no