Birkenes kirkelige fellesråd

Diakoni

Her kan du lese Diakoniutvalgets plan for arbeid i Birkenes Menighet 2017

Diakoniplan 2017